• top-banner

Quy trình sản xuất

1. Thiết kế 3D

2. làm khuôn bạc

3. Cây sáp

4. Đúc

5. đánh bóng

6. logo laser

7. mạ

8. đặt đá

9. QC